Những Bài Viết

Trong trang này, kinh mời các bạn đến xem những chia sẻ và đóng góp của các bác, các anh chị và thân hữu Sinh Thức, qua những bài văn, thơ và nhạc.   Đây là những bài viết chia sẻ từ trái tim, từ những kinh nghiệm thực tập mang đạo vào đời sống hằng ngày.

 

Xin kính mời các bạn ngồi xuống, rót một tách trà thơm, và thưởng thức những bài viết chia sẻ nhỏ bé này.

 

Trong thời gian qua, tăng thân Sinh Thức cũng rất vui khi thấy những bài viết đã được quý vị xa gần trích dịch, in lại, hay trình bày lên trang nhà của mình để chia xẻ với mọi người.  Nhóm tổ chức xin yêu cầu quý vị vui lòng ghi rõ là "Trích từ trang nhà Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức tại http://www.sinhthuc.org/".  Xin cám ơn.

Ðóng Góp của Thân Hữu và Tăng Thân


Nguyễn Duy Nhiên
http://nguyenduynhien.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Nguy%E1%BB%85n-Duy-Nhi%C3%AAn/247724975289589


Những bài viết - Những bài dịch -