H́nh Ảnh Xây Cất Nhà Cho
Văn Pḥng tại Trung Tâm

 

Nhân dịp đến thăm Trung Tâm Sinh Thức từ tiểu bang Texas, anh Minh Phước đă phát tâm t́nh nguyện xây cất cho căn nhà để làm văn pḥng và nơi tiếp tân.  Trong ṿng vỏn vẹn 4 ngày, anh Minh Phước (đứng bên trái) với sự phụ tá của anh Quảng Minh Tuệ, Thanh, và Tú đă làm việc ngày đêm và hoàn thành việc dựng lên căn nhà rộng 320 sqft.  Phần xây cất chánh và khó khăn đă hoàn tất, giờ đây tăng thân Sinh Thức có thể thoải mái tu bổ phần phụ thuộc c̣n lại.

Xin cám ơn anh Minh Phước, anh Quảng Minh Tuệ, Thanh, và Tú đă hoan hỷ hy sinh những ngày nghỉ cuối năm để xây cất cho Trung Tâm một căn nhà thật đẹp và khang trang

 

Văn pḥng Tăng Thân

1