Hnh Ảnh Vườn Cy, Đường Thiền Hnh, Bải Đậu Xe, v Dời Tản Đ

Trời đang chuyển sang ma Thu
Rừng l đ bắt đầu thay mu v Những cnh cy ăn tri nặng trĩu tri cy

Đường thiền hnh rộng rải trong cnh rừng trước nh Chuyển Ha
 

31 chổ trải đ dnh để đậu xe dọc theo hai bn đường vo Trung Tm

Những người thợ dng cc xe my đo v chở đất để dời tản đ lớn ra ngoi cổng vo của Trung Tm
Chọn vo đy để xem phim dời tản đ lớn (6.5MB, Quicktime Movie)

1