H́nh Ảnh Xây Cất Pḥng
Tiếp Tân tại Trung Tâm

(Photos of building the Welcome & Visitor Area at Sinh Thuc Meditation Center)
 

     Cuối năm nay nhân dịp đến Virginia thăm gia đ́nh, anh Minh Phước từ Austin, Texas đă phát tâm t́nh nguyện phụ giúp xây cất căn pḥng tiếp tân tại Trung Tâm Sinh Thức.  Anh Minh Phước đă dành trọn 4 ngày với sự phụ tác của anh Quảng Minh Tuệ, anh Quảng Minh Mẩn và các anh khác hoàn tất những phần lớn của công tŕnh xây cất.  Xin cám ơn anh Minh Phước và tất cả đă không ngại khó nhọc xây cất cho một căn pḥng tiếp tân thật đẹp, khang trang rộng 258 sqft để làm nơi tiếp đón các thân hữu xa gần khi về thăm Trung Tâm phản ảnh lên t́nh thân sâu sắc của các anh dành cho Sinh Thức.

Nhân dịp này, Sinh Thức cũng xin kêu gọi thêm các bác và anh chị, nếu có thể, đóng góp chút tài chánh, để giúp cho dự án xây Pḥng Tiếp Tân này được sớm hoàn tất tốt đẹp.  Mọi đóng góp tài chánh đều được miễn thuế (tax deductible)  Xin cám ơn quư vị

(While visiting Sinh Thuc Meditation Center, Mr. Minh Phuoc from Austin Texas generously volunteered to remodel a 258 square feet room to become the future Welcome & Visitor area.  In 4 days, Mr. Minh Phuoc with the assistance of Mr. Quang Minh Tue, Mr. Quang Minh Man and others worked very hard to complete all of the major parts of the room.  Thanks to everyone tireless effort, the center will have a very nice and roomy area to greet friends and visitors.  We would like to express our great appreciation to Mr. Minh Phuoc and the group

Financial contribution to this project are tax deductible. Your financial contributions are much needed to help complete this project.  Thanh you)

 

Pḥng Tiếp Tân
(Welcome & Visitor Area)


 

1