Cập nhật:
11 tháng 6 năm 2024


Ngày 25-28 tháng 7 ~ 4 Ngày Khóa Thiền Hè "Trái Tim Tỉnh Thức, Thương Yêu và Hổ Trợ Không Điều Kiện"

Hình Ảnh Ngày Thiền Tập và Kỷ Niệm 19th Năm Thành Lập Trung Tâm


YouTube Channel

Podcasts

Hổ Trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng nhận được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể duy trì Trung Tâm và tiếp tục tổ chức những chương trình thiền học online và những khóa thiền tại Trung Tâm. Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501c3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý thân hữu có thể giúp đỡ tài chánh bằng cách gửi qua Venmo tại @SinhThuc hay PayPal tại registration@sinhthuc.org hay gửi chi phiếu về P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172.  Xin cám ơn quý thân hữu.

 Những Videos tại Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức


Nếu quý bạn muốn nhận được tin tức về những chương trình tu học và sinh hoạt của Sinh Thức
thì xin gửi e-mail về địa chỉ information@sinhthuc.org để được cộng vào danh sách thông báo.

Hướng dẫn đường đi       Bản Đồ Trung Tâm

Địa Chỉ Bưu Điện:  P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172
Điện Thọai Văn Phòng:
(703) 787-3377 
Điện Thư:
information@sinhthuc.org
Trung Tâm Sinh Thức:  1735 Sauerkraut road, Wardensville, WV 26851
Điện Thoại Trung Tâm:  (304) 897-6056