Hình Ảnh Khoá Thiền Quán Xuân 2005

 

Trung Tâm Seven Oaks tại vùng Shennandoah Valley, Virginia
 

Lễ Cơm Quá Đường

 

Chương Trình Tu Học của Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên với Những Sinh Hoạt Vui Tươi

 

  Buổi Thiền Trà Thân Mật với Những Giọng Ca và Nụ Cười