Hình Ảnh trong Khoá Tu "Tiếp Xúc Với Năng Lượng của Hạnh Phúc và An Ổn"

Trung tâm tu học rộng hơn 130 mẩu tại vùng Madison, Virginia

 

 

 

Thiền tập mỗi sáng tại thiền đường Light house

 

Ðọc kinh và ôn tụng lại Năm Giới của người cư sĩ

 

anh Quảng Minh Ðức chia xẻ bài pháp thoại "Sống Ðời Hạnh Phúc - Live Life Fully"

 

Thực tập thể dục Yoga để tiếp xúc và chăm sóc thân tâm

 

 

Các em thiếu nhi vui đùa giữa thiên nhiên tươi mát của vùng thung lủng Shennandoah

Tiếp tục xem thêm hình ảnh trong khoá tu