Hình Ảnh Khóa Tu Hè 2005

Cho Thanh Thiếu Niên Tăng Thân Sinh Thức

từ thứ sáu ngày 15 đến chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2005
 

Nai Rừng Trong Khuôn Viên Trung Tâm Sinh Thức
 

Thiếu Nhi Vui Đùa Trong Con Suối và Dựng Lều Ngoài Trời
 

Các Em Thiếu Nhi Tu Học, Ngồi Thiền, Tụng Kinh, và Lễ Phật
 

Thiền Đường Suối Tịnh và Những Buổi Pháp Thọai của hai anh Giáo Thọ
 

Những Buổi Ăn Chay Ngon, Thân Mật và Dọn Dẹp Trong Chánh Niệm
 

Chuyến Đi Chơi Whitewater Rafting Trên Sông Shennandoah và Potomac thật vui
 

1