Hình Ảnh Khoá Thiền Tập Hè 2004:

tại trung tâm Roslyn vùng Richmond, Virginia
ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2004

dưới sự hướng dẫn của thầy

Thích Tịnh Từ

thầy Thích Quảng Kiên, anh Nguyễn duy Nhiên, và anh Quảng Minh Ðức

Lễ Khai Giảng Khoá Thiền

 


Chọn Vào Đây Để Xem Hìnnh Lớn Hơn

Thiền hành và sinh hoạt ngoài trời với thầy viện trưởng


Các thiền sinh tinh chuyên thực tập ngồi thiền, đi kinh hành, và tụng kinh mỗi sáng tại thiền đường

 

 

 

Những buổi họp nhóm thảo luận và chia xẻ trong tình thân hửu

 

Ðại chúng lắng nghe pháp thoại của thầy viện trưởng

 

Các thiền sinh được hướng dẫn thực tập nhiều phương pháp thể dục khác nhau như Taichi, Gậy khí công, và Yoga

 

Tiếp tục xem thêm hình ảnh trong khoá tu