Hình Ảnh Khoá Thiền Tập Hè 2003:

tại trung tâm Roslyn vùng Richmond, Virginia
từ chiều thứ tư ngày 20 đến trưa chủ nhật ngày 24 tháng 8 năm 2003

dưới sự hướng dẫn của thầy

Thích Tịnh Từ

thầy Thích Quảng Tiến, anh Nguyễn duy Nhiên, và anh Quảng Minh Ðức

Thiền hành và sinh hoạt ngoài trời với thầy viện trưởng


Các thiền sinh tinh chuyên thực tập ngồi thiền, đi kinh hành, và tụng kinh mỗi sáng tại thiền đường

 

 

 

Những buổi họp nhóm thảo luận và chia xẻ trong tình thân hửu

 

 

Ðại chúng lắng nghe pháp thoại của thầy viện trưởng

 

Các thiền sinh được hướng dẫn thực tập nhiều phương pháp thể dục khác nhau như Taichi, Gậy khí công, và Yoga

 

Tiếp tục xem thêm hình ảnh trong khoá tu