Với chủ trương tạo môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thiền tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và chia sẻ trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng nhận được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình thiền tập miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp (Dana) của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà chúng Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc tổ chức chương trình tu học và duy trì trung tâm cho tất cả mọi người đến thiền tập đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý thân hữu có thể giúp đỡ tài chánh bằng nhiều cách như sau:
- Gữi electronically qua Venmo tại @SinhThuc hay PayPal tại registration@sinhthuc.org
- Dùng thẻ tín dụng (credit card) qua Network for Good tại https://www.networkforgood.org/donation/ExpressDonation.aspx?ORGID2=54-2000204
- Gữi chi phiếu ghi Sinh Thức đến P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172
- Hay khi mua sắm với Amazon dùng https://smile.amazon.com/ch/54-2000204 thì Sinh Thức sẽ nhận được một phần nhỏ.
Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.

Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý thân hữu tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và email đến registration@sinhthuc.org   Sau khi nhận được phiếu ghi danh, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữ

Ngày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Tháng Giêng
4 tháng 1Lớp 4 của Khóa Giảng Anh Ngữ Winter Mindfulness Online Course "Understanding the Mind with Difference Types of Awareness" vào 7 giờ chiều Ngày Thứ Ba.
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Google MeetGiáo Thọ Quảng Minh Đức
11 tháng 1Lớp 5 của Khóa Giảng Anh Ngữ Winter Mindfulness Online Course "Suffering and Happiness, It's an Inside Job" vào 7 giờ chiều Ngày Thứ Ba.
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Google MeetGiáo Thọ Quảng Minh Đức
18 tháng 1Lớp 6 của Khóa Giảng Anh Ngữ Winter Mindfulness Online Course "What are Preventing Well-being in Our Life?" vào 7 giờ chiều Ngày Thứ Ba.
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Google MeetGiáo Thọ Quảng Minh Đức
25 tháng 1Lớp Cuối Cùng của Khóa Giảng Anh Ngữ Winter Mindfulness Online Course "The Art of Living Well with the Full Catrstrophe of Life" vào 7 giờ chiều Ngày Thứ Ba.
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Google MeetGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Hai
25-27  tháng 2Khóa Thiền Việt Ngữ "Chuyển Mê Khai Ngộ" cuối tuần từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Ba
11-13 tháng 3Khóa Thiền Anh Ngữ "Living Well with This Wild & Precious Life" cuối tuần từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 4 giờ chiều chủ nhật.  Lệ phí cho một người: là $250 (dormitory), $300 (double occupancy), $350 (single occupancy), and $180 (camping).  Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Năm
6-8  tháng 5Khóa Thiền Việt Ngữ cuối tuần "Thấy Rõ Ngay Bây Giờ và Ở Đây" từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
20-22 tháng 5Khóa Thiền Anh Ngữ cuối tuần "Awakening Peace and Joy in Everyday Life" từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 4 giờ chiều chủ nhật.  Lệ phí cho một người: là $250 (dormitory), $300 (double occupancy), $350 (single occupancy), and $180 (camping).  Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Sáu
18 tháng 6Ngày Sinh Hoạt Thân Mật và Kỷ Niệm 17 năm Thành Lập Trung Tâm từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều.   Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcChúng Sinh Thức
Tháng Bảy
28-31 tháng 74 Ngày Khóa Thiền Mùa Hè song ngữ Việt Anh "Sống Trọn Vẹn ngay Bây Giờ và Ở Đây" từ 7 giờ chiều ngày thứ Năm đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcChúng Sinh Thức
Tháng Mười
6-9 tháng 104 Ngày Khóa Thiền Mùa Thu song ngữ Việt Anh "Both Happiness and Suffering are not True Reality" từ 7 giờ chiều ngày thứ Năm đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated with booster).  Ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức