Với chủ trương tạo môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thiền tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và chia sẻ trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng nhận được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình thiền tập miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp (Dana) của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà chúng Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc tổ chức chương trình tu học và duy trì trung tâm cho tất cả mọi người đến thiền tập đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý thân hữu có thể giúp đỡ tài chánh bằng nhiều cách như sau:
- Gữi electronically qua Venmo dùng @Sinh-Thuc, information@sinhthuc.org, số 8727
- Dùng thẻ tín dụng (credit card) qua Network for Good tại https://www.networkforgood.org/donation/ExpressDonation.aspx?ORGID2=54-2000204
- Gữi chi phiếu ghi Sinh Thức đến P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172
- Hay khi mua sắm với Amazon dùng https://smile.amazon.com/ch/54-2000204 thì Sinh Thức sẽ nhận được một phần nhỏ.
Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.

Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý thân hữu tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và gởi cùng với chi phiếu (xin ghi Sinh Thức) về địa chỉ Sinh Thức P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172.  Sau khi nhận được phiếu ghi danh và chi phiếu, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữNgày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Tháng Giêng
13 tháng 1Buổi Giảng Anh Ngữ Online  "If We Don’t Pick it Up" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
21 tháng 1Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Tinh Hoa của sự Tu Học" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
27 tháng 1Buổi Giảng Anh Ngữ Online  "Our Knowing" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Hai
4 tháng 2 Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Tiếp Xúc với sự Sợ Hải" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
10 tháng 2Buổi Giảng Anh Ngữ Online  "What is the Purpose of the Practice?" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
18 tháng 2Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Trãi Nghiệm Trực Tiếp và Trung Thực" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
24 tháng 2Buổi Giảng Anh Ngữ Online "What is Karma in English?" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Ba
4 tháng 3Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Tiến Trình Ngũ Uẩn" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
18 tháng 3Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Sống Trọn Vẹn với Chánh Niệm" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
24 tháng 3Buổi Giảng Anh Ngữ Online "The Sources of Well-being" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Tư
1 tháng 4Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Điều Kiện Cần Thiết để Học Hỏi" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
7 tháng 4Buổi Giảng Anh Ngữ Online "Difference Kinds of Awareness" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
15 tháng 4Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức "Nạn Quý Sư" vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
21 tháng 4Buổi Giảng Anh Ngữ Online vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
29 tháng 4Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Năm
5 tháng 5Buổi Giảng Anh Ngữ Online vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
13 tháng 5Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Sáu
5-6 tháng 6Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Xuân "Being Well in Challenging Time" từ 10 giờ sáng ngày thứ bảy đến 3 giờ 30 trưa chủ nhật.  Lệ phí cho một người: là $200 (dormitory), $250 (double occupancy), $300 (single occupancy), $150 (camping).  Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated).  Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Bảy
3 tháng 7Ngày Sinh Hoạt Thân Mật và Kỷ Niệm 16 năm Thành Lập Trung Tâm từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều.   Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated).
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcChúng Sinh Thức
Tháng Tám
5 tháng 8Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
11 tháng 8Buổi Giảng Anh Ngữ Online vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
19 tháng 8Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
25 tháng 8Buổi Giảng Anh Ngữ Online vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Chín
2 tháng 9Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
8 tháng 9Buổi Giảng Anh Ngữ Online vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
16 tháng 9Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
22 tháng 9Buổi Giảng Anh Ngữ Online vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
30 tháng 9Buổi Giảng Việt Ngữ Online với Chúng Sinh Thức vào 7 giờ chiều
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Mười
9 tháng 10Một Ngày Thiền Tập Hạnh Phúc Anh Ngữ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày thứ Bảy. Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated).  Ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
23 tháng 10Một Ngày Chánh Niệm Việt Ngữ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày thứ Bảy.  Vì đại dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe cho tất cả,  mọi người tham dự cần đã được chích ngừa xong (fully vaccinated).  Ghi danh tham dự tại registration@sinhthuc.org hay (703) 787-3377Trung Tâm Sinh ThứcGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Tháng Mười Một
30 tháng 11Khóa Giảng Anh Ngữ 8 Tuần Online "The Art of Living Well with the Full Catastrophe of Life" vào 7 giờ chiều Ngày Thứ Ba.
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Goggle MeetGiáo Thọ Quảng Minh Đức