Với chủ trương tạo một môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thực tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và tổ chức trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng sẽ được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình tu học miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc điều hành và duy trì trung tâm, bớt đi những quan tâm về tài chánh và có thể dành nhiều thời giờ và năng lượng hơn cho việc tổ chức và điều hành các chương trình tu học chia sẻ Phật Pháp đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần ngày nay.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý vị có thể giúp đỡ tài chánh bằng cách gửi chi phiếu hay đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit card) on-line bằng cách chọn vào hình kế bên.  

  Và khi mua sắm trên mạng với Amazon, kính xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây   Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.
Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý vị tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và gởi cùng với chi phiếu (xin ghi Sinh Thức) về địa chỉ Sinh Thức P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172.  Sau khi nhận được phiếu ghi danh và chi phiếu, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữNgày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Năm 2020 - Tháng Giêng
4 tháng 1 Ngày Quán Niệm đầu năm "Sống Tùy Duyên, Thuận Pháp" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Hai
15-16 tháng 2 Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Đông "Wellbeing or Difficulty in each Moment of Life" từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 3:30 giờ trưa Chủ Nhật.  Lệ phí cho một người:  $200 (dormitory), $250 (double occupancy), $300 (single occupancy).
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
26 tháng 2Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual về "Three Common Misunderstanding about Meditation"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
28 tháng 2 -
1 tháng 3
Khóa Thiền Mùa Đông "Hạnh Phúc hay Khó Khăn trong Từng Giây Phút" từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ trưa ngày Chủ Nhật.  
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Ba
5 tháng 3Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual về "Rinzai School and Linji Dharma Lineage"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
11 tháng 3Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual về "Mindfulness Practices"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
19 tháng 3Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual về 'The Nature of Suffering"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
25 tháng 3Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual về "Be Well in Uncertain Time"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
28 tháng 3Ngày Chấp Tác Mùa ĐôngTrung Tâm Sinh ThứcTăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Tư
8 tháng 4Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual về "Discover the Existed Well-being Nature Within"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
16 tháng 4Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual về "How does one Practice Right Diligence?"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
22 tháng 4Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual "Practical Mindfulness in Everyday Life"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
30 tháng 4Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual "Noble Eightfold Path"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2020 - Tháng Năm
6 tháng 5Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual "Is it possible to Live Well with Desires?"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
14 tháng 5Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Understanding the Noble Eightfold Path"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
20 tháng 5Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "The Truth about Desires"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
28 tháng 5Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Purposes of the Practice"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
30 tháng 5 Ngày Chấp Tác mùa Xuân Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Sáu
3 tháng 6Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "All are Created by the Mind"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
11 tháng 6Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Purposes of the Practice, Session 1 on Common MisUnderstanding"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
17 tháng 6Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Surfing the Waves of Life"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
25 tháng 6Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Purposes of the Practice, Session 2 on Happiness"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2020 - Tháng Bảy
1 tháng 7Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "What is the Essences of the Buddha's Teaching?"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
9 tháng 7Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Purposes of the Practice, Session 3 on Attachments"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
15 tháng 7Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "The Four Noble Truths"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
23 tháng 7Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Purposes of the Practice, Session 4 on Unrealistic View"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
29 tháng 7Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Direct vs. Perceived Experiences"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
25 tháng 7 Ngày Chấp Tác mùa Hè Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Tám
6 tháng 8Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Don't Need to Learn All Teaching Just the Teaching that One Needs"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
12 tháng 8Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Observing the Mind via Body, Speech and Thought"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
20 tháng 8Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  "Engaged Buddhism"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
26 tháng 8Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Mind is the Source of  Happiness & Suffering"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2020 - Tháng Chín
3 tháng 9Lớp Đồng Sự Anh Ngữ Virtual  
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Webex/TelephoneGiáo Thọ Quảng Minh Đức
9 tháng 9Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "The Natural Awareness"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
17 tháng 9Lớp Virtual Việt Ngữ Chúng Sinh Thức "Tu là để có An Nhiên"
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
23 tháng 9Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Experiencing Happiness in Everyday Life"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
26 tháng 9 Ngày Chấp Tác mùa Thu Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Mười
1 tháng 10Lớp Virtual Việt Ngữ Chúng Sinh Thức "Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ"
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
7 tháng 10Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Clear Awareness"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
15 tháng 10Lớp Virtual Việt Ngữ Chúng Sinh Thức "Những Trình Độ Nhận Biết"
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
21 tháng 10Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "The Four Foundation of Mindfulness"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
29 tháng 10Lớp Virtual Việt Ngữ Chúng Sinh Thức "Tu là Chuyển Nghiệp"
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2020 - Tháng Mười Một
4 tháng 11Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "The Art of Mindful Living"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
12 tháng 11Lớp Virtual Việt Ngữ Chúng Sinh Thức "Ðiều Chỉnh Nhận Biết"
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
18 tháng 11Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Right Understanding"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2020 - Tháng Mười Hai
2 tháng 12Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "True Intention"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
10 tháng 12Lớp Virtual Việt Ngữ Chúng Sinh Thức "Trãi Nghiệm, Chiêm Nghiệm và Chứng Nghiệm"
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
16 tháng 12Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  "Being Mindful is not Difficult"
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức
30 tháng 12Buổi Giảng Anh Ngữ Virtual  
Liên lạc chi tiết:   information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Free Conference CallGiáo Thọ Quảng Minh Đức