Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Đông Cho Thanh Thiếu Niên
(Photos at Winter Youth Retreat)

18 - 20 January 2008

 Những Thanh Thiếu Niên Trong Khóa Tu Mùa Đông
(Youth group photo)

 

Buổi nghi lễ tối trong khóa tu
(Evening ceremony)

 

Chị Quảng Diệu Quyên, anh Quảng Minh Tuệ, và anh Quảng Minh Mẩn trong chúng Chủ Trì
hướng dẫn và trình bày giáo lý Phật Pháp cho các em
(The Sinh Thuc core members are leading the youth group)

Buổi sáng các em được hướng dẫn ngồi thiền theo hơi thở chánh niệm
(Morning guided breath mindfulness sitting meditation)

Thực tập những tư thế thể dục yoga chánh niệm
(Practice mindfulness yoga)

Thực tập ăn trong chánh niệm
(Mindful meal)

Một ngày đi chơi tuyết tại Canaan Valley
(A fun day of Snowboard and Ski at Canaan Valley)