Taichi and Chikung movements
(Tập thể dục Taichi và khí công buổi sáng)
 
Practicing mindful walking in the forest
(Thực Tập Thiền Hành Trong Rừng)
 

Mindful Breathing Meditation
(Ngồi thiền theo hơi thở chánh niệm)
 

Dharma Talk on "How To Awaken Our Peace and Joy"
(Bài pháp thoại với chủ đề "Làm sống dậy niềm an lạc"
 
Tea meditation and group discussion
(Thiền trà và chia sẽ kinh nghiệm tu học)
 
Practicing Mindful Eating
(Thực tập chánh niệm trong khi ăn)
 
 

The MagicHammock
(Cái võng mầu nhiệm )