Hình Ảnh Ngày Quán Niệm Anh Ngữ
(Photos at April 2007 Mindfulness Meditation Workshop)

 


 
Thực tập đi kinh hành buổi sáng
(Morning walking meditation)
 

Pháp thoại
(Talk on "Deepening the practice and benefits of mindfulness meditation")
 

Thực tập đi thiền hành ngoài trời để tiếp xúc với thiên nhiên tươi mát
(Practice outdoor walking meditation to be in touch with the freshness of nature)
 

Xa xa là những con nai thong thả dạo chơi
(At the distant, the deers are slowly walking by)
 
Hát lên những bản nhạc thiền
(Together we sing the meditation songs)
 
Phần trả lời thắc mắc và tổng kết
(Questions & answers and Closing)