H́nh Ảnh Ngày Quán Niệm
Tết Đinh Hợi 2007

(Photos of the New Year Day of Mindfulness)
 


Bài Thơ Tự Cảm Buổi Lễ Đầu Năm Xuân Đinh Hợi 2007
(Poem written after attended the New Year Day of Mindfulness)

Thân thương gởi đến đôi vần,
Cảm tưởng buổi lễ đầu niên xuân nhà.
Quán niệm buổi lễ đầu năm,
Nguyên Đán Đinh Hợi, hai ngh́n bảy linh.
Sinh Thức tổ chức trang nghiêm,
Tăng thân, đại chúng hài ḥa thân thương.
Tất cả sắc phục cổ truyền,
Giáo thọ Minh Đức thuyết tŕnh uyên thâm.
Diệu Quyên, Diệu Phú tŕnh bày,
Mỗi mỗi lời lẽ sắc sâu vấn đề.
Thích thú với cô Huệ Mai,
Chỉ dẫn một món nấu ăn tinh thần.
Thâm thúy, dí dơm góp vui,
Thêm phần hào hứng, gác điều âu lo.
Quí cậu Giáo Thọ tinh thông,
Minh triết Phật pháp, sáng soi tinh thần.
Các cô mẫn cán thành tâm,
Tấm t́nh cởi mở, quyện cùng thuần lương.
Ĺ x́, lănh lộc rộn ràng,
 

Ông, bà, cô, chú thảy đều hân hoan.
Thiếu nhi, các cháu ngoan lành,
Thuần thành, tinh tấn, thật là đáng khen.
Diệu Tịnh, Mỹ Hạnh, hai nàng,
Hướng dẫn hợp xướng các bài xuân ca.
Thanh âm trầm bổng, ngọt ngào,
Tăng trưởng hương vị xuân nhà Việt Nam.
Lại c̣n có vị khách tân,
Phát biểu cảm tưởng dự lần đầu tiên.
Nghĩ rằng Sinh Thức Quán Thiền,
Đong đầy lưu luyến, mong hồi văng lai.
Khấn nguyền thế giới ḥa b́nh,
Thiên tai chấm dứt, chúng sinh thái ḥa.
Chiến tranh, hoạn họa giảm dần,
Hồng ân Tam Bảo, văn hồi khương ninh.
Sinh Thức Thiền Quán thân thương,
Khấn nguyền vững chăi, phát bồ đề tâm.
Trao truyền kiến thức Phật mầu,
Xẻ chia, nâng đỡ, ngơ gieo duyên lành.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát tuôn rảy cam lộ cành dương gia hộ, độ tŕ.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Thân ái,
Diệu Mỹ - một tăng thân Sinh Thức
Lập Xuân Đinh Hợi 2007 – Alexandria, ngày 12 tháng 2, năm 2007

 

 

Ngồi thiền và lễ Chúc Tán cùng lễ nhận chĩ Gia Tŕ đầu năm Đinh Hợi 2007
(Morning sitting meditation and New Year's ceremony)

 

Giáo thọ Quảng Minh Đức chia xẻ bài pháp thoại "Con Đường Tu Học của Người Cư Sĩ"
Dharma teacher Hai Nguyen gave a talk on "The Path of the Laypersons"

 

Chúc Xuân và phát lộc đầu năm
(New Year greeting and gifts)

 

Mừng Xuân với những món ăn chay thơm ngon
(Celebrating the special event with nutritional and delicious vegetarian foods)

 

Các cháu mừng tuổi và được ĺ x́ lấy hên
(Young people happy to practice the tradition of new year greeting and receiving red lucky envelopes)

 

1