Hình Ảnh trong Khoá Thiền Tập Thanh Thiếu Niên Hè 2006:


 
Đại chúng tham dự buổi lễ mở đầu khóa tu tối ngày thứ Sáu
(The retreat opening ceremony on Friday evening)
 

Sinh họat ca hát vui tươi và buổi thiền hành leo núi
(Outdoor singing and mindful hiking activities)

Chuyến đi chèo thuyền Whitewater Rafting trên sông Potomac
(Whitewater Rafting trip on the Potomac river)

Tiếp tục xem thêm hình ảnh trong khoá tu