H́nh Ảnh Ngày Quán Niệm Tết Bính Tuất 2006
tại vùng Fairfax, tiểu bang Virginia

 


Lễ Chúc Tán đầu năm Bính Tuất 2006


Lễ tiếp nhận Chỉ Gia Tŕ


Lập Nguyện đầu năm


Anh Nguyễn duy Nhiên nói bài pháp thoại "Làm Mới Sự Thực Tập"


Chúc Xuân và phát lộc đầu năm


Mừng Xuân với những món ăn chay thơm ngon


Các cháu mừng tuổi và được ĺ x́ lấy hên

1