Danh Sách Kêu Gọi Đóng Góp Những Cần Thiết Cho Trung Tâm Sinh Thức

Tu Bổ: Ngày 14 tháng 8 năm 2006
 

Dự án xây dựng một cái Deck gỗ rộng 54ft x 44ft tại Thiền Đường Lộ Thiên để có nơi ngồi thiền, nghe pháp thoại, và sinh hoạt ngoài trời.  Ước lượng tài chánh cần thiết để xây dựng là $23,000.

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- chị Tâm Diệu Phú ($1,000)
- cô Nguyên Chánh ($200)
- cô Từ Mẫn ($500)
- anh Tĩnh Tâm và chị Liểu Duyên ($100)
- cô Thân Nhẩn ($100)
- bác Phước Minh ($50)
- cô Quảng Hiền ($200)
- chị Quảng Diệu Linh ($200)
- sư cô Thích Nữ Thanh Liểu ($200)
- bác Diệu Mỹ ($100)
- cô Nguyên B́nh ($50)
- chị Quảng Diệu Lương ($200)
- cô Ngọc Mai Diệu Tịnh ($100)

◘ Chuông báo chúng lớn ngoài trời giá $2,500.  Khi thỉnh chuông tiếng vang vọng cả một vùng rừng núi dùng để nhắc nhở các thiền sinh thực tập chánh niệm và báo giờ giấc trong các khóa tu.  Quư vị có thể đóng góp theo khả năng. 

◘ Lều (Yurt) rộng 30 ft đường kính xây trong rừng như là một căn nhà nhỏ rất vửng chắc sẽ là nơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi và hộp mặt cho người lớn giá $13,000 chia ra làm 26 phần, mổi phần $500

Thay thế 2 cửa nhà xe thành 2 cửa đôi (double doors) cho thiền đường Suối Tịnh giá $6,400 chia ra làm 16 phần, mổi phần $400

Một xe điện “Used goft cart” để chở những thiền sinh lớn tuổi và có khó khăn đi lại trong khuôn viên trung tâm giá $3500 chia ra làm 10 phần, mổi phần $350

Lót sàn gỗ cho thiền đường Suối Tịnh (hardwood floor for the meditation hall) giá $4,000

 

 

Hai bộ máy điện tính cho văn pḥng giá $3600 (computers, monitors,  printers, network …) chia ra làm 36 phần, mổi phần $100

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Chị
Nguyễn Thu Mimi ($100)
-
Cháu Hà Trọng Nhân ($100)
- Chị Dương Kim Tiếng ($100)
- Cô Diệu Thiện Tâm Nguyễn ($100)

Xây sửa bên trái của nhà xe thành nhà kho (remodel left side of the garage into storage spaces) giá $1,500 chia ra làm 3 phần mổi phần $500

 

Xây sửa bên phải của nhà xe thành pḥng tiếp tân (remodel right side of the garage into a reception area) giá $7000 chia ra làm 14 phần mổi phần $500

 

◘ Xây dựng một cái deck có mái che mưa bên ngoài thiền đường Suối Tịnh để có chổ cho giầy dép và ngồi nghỉ giá $2,000 chia ra làm 5 phần $400

 

◘ Làm "Log Siding" cho văn pḥng mới xây rộng 320 sqft.  Giá ước lượng là $3,600

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
-
Gia đ́nh anh Minh và chị Trúc ($1,000)
- Chị Tâm Diệu Phú ($500)
- cô Từ Mẩn ($200)
- cháu Quảng Minh Nghĩa ($50)
-
chị Quảng Diệu Lương ($200)
- chị Quảng Diệu Linh ($200)
- chị Diệu Xuân ($100)
- anh Tâm Tuệ Đức ($200)

16 giường đôi (bunk beds) cho những pḥng ngủ.  Giá $200 mổi giường

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Chị
Từ Ngọc Hân và anh Quảng Minh Phúc ($200)
-
Cô Diệu Đức ($200)
- Thầy Quảng Kiên, CA ($200)
- Chị Quảng Diệu Lương ($400)
- Cô Nguyễn Kim Oanh ($200)

Dĩa, chén, ly, muỗng, nỉa, nồi, chảo, quánh và các dụng cụ nấu bếp khác giá $1000  chia ra làm 4 phần mổi phần $250

Năm băng ghế ngồi ngoài sân (outdoor wooden benches) giá $150 một ghế

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Cô Nguyên B́nh
($150)
- Anh Tâm Tuệ Đức, MD
($150)

Tủ lạnh cần thiết cho các thức ăn trong các khóa tu giá $2,100 chia ra làm  21 phần mổi phần $100

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Chị Tâm Diệu Phú ($200)
- Chị Ân Thọ và chị Kim ($100)
- Cô Từ Mẫn ($100)
- Bác Thiện Tâm và bác Diệu Liên ($100)
- Bác Diệu Minh và bác Chúc Diệu ($100)

◘  26 chổ đậu xe giá $500 một chổ

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Chị
Diệu Linh ($500)
- Chị Tâm Diệu Phú
($1000)

Bốn máy sưởi điện 1,500 Watts dùng trong mùa lạnh (heaters).  Giá $150 một máy

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Cô
Nhân Quảng ($150)
- Cô Quảng Diệu Mỹ
($150)
- chị Nguyễn Lan Hương ($150)

Sáu bộ 2 máy Walkie-Talkie dùng để liên lạc trong khi làm việc tại trung tâm giá $60 một bộ

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Cô
Diệu Hạnh ($180)
- Bác Phước Minh
($180)

◘ Hai b́nh nước uống giá $180 một b́nh

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- C
ô Từ Mẫn ($180)
- Chị Diệu Tịnh
($180)

◘ Hai máy hút bụi giá $80 một máy

 

Chị Diệu Quyên và anh Phúc B́nh, MD Đă Đóng Góp

◘ Một bộ dụng cụ để sửa chữa, xây cất giá $650

anh Quảng Tiến và chị Nguyện, CA Đă Đóng Góp

◘ Bàn banh bàn (Soccer table) cho các em thiếu nhi giá $350

Cháu Quảng Diệu Thư và Quảng Diệu Phương Đă Đóng Góp

Một máy pha cà phê giá $100
    (West Bend 60-cup large capacity coffee maker)

Chị Visaka Đă Đóng Góp

Một ḷ nướng nhỏ (toaster oven) giá $100

Chị Cao thị Nga Đă Đóng Góp

Ba máy lạnh 10,000-BTU cho thiền đường và pḥng ngủ trên lầu giá mỗi máy là $600

 

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Chị
Diệu Ḥa ($600)
-
Cô Tâm Minh Cần và chú Tâm Diệu ($1,200)

◘ Hai ổ khóa (keyless door lock) cho nhà Chuyễn Hóa và thiền đường Suối Trong giá $160 một ổ khóa

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- chị Huệ Mai ($160)
- anh Tâm Tuệ Đức, MD ($160)

32 tấm nệm (mattresses) cho những pḥng ngủ giá $100 một tấm nệm

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Chị
Diệu Xuân ($200)
- Bác Quảng Ngọc Nhu
($500)
- chị Minh Viên ($200)
- Chị Hoàn và anh Hải, PA ($200)
- Cô Nguyên B́nh ($100)
- Chị Tâm Diệu Phú ($200)
- Bác Chúc Diệu ($200)
- Bác Diệu Minh ($200)
- Cô Từ Mẫn ($200)
- Anh Tâm Tuệ Đức, MD ($100)
- Chị Hạnh Thuận ($100)
- Anh Quảng Minh Tuệ và chị Diệu Ngọc ($500)
- Cô Diệu Xuyến ($100)
- Anh Minh Nguyên và chị Diệu Hạnh ($200)
- Anh Phúc B́nh và chị Diệu Quyên, MD ($200
- Chị Diệu Linh ($100)

◘ Chuông báo chúng nhỏ trong nhà Chuyển Hóa

Sư ông Kim Sơn tặng Sinh Thức

◘ Đốn cây, dời đá, san bằng đất để có một khỏang đất trống rộng 800 sqft làm nơi sinh họat cho các em thiếu nhi giá $3,000

Những Ân Nhân Đă Đóng Góp
- Cô Diệu Thành ($100)
- Sư ông Kim Sơn tặng Sinh Thức ($3,000)

 
Basketball hoop cho các em thiếu nhi giá $150

 

Cháu Quảng Minh Chánh và Quảng Diệu Toàn Đă Đóng Góp

Tủ sách và bàn cho Thư Viện giá $400

Rachel & Sam Quang Lê Đă Đóng Góp

Hệ thống âm thanh giảng pháp thoại và thâu âm cho thiền đường Suối Tịnh giá $1000

Bác Quảng Ngọc Nhu Đă Đóng Góp

 
1