Cẩm Nang Hướng Dẫn Khóa Tu Học 
Thích Tịnh Từ
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 215 trang Số: BK6 Giá: $14


Cẩm Nang Hướng Dẫn Khoá Tu Học là một quyển sách đã được thầy Thích Tịnh Từ biên soạn rất công phu. Nơi đây thầy đã chỉ dạy thật rỏ ràng những phương pháp thực tập cũng như cách tổ chức một khoá tu. Thầy Tịnh Từ đã nêu ra và giải đáp nhiều vấn đề rất thực tế và quan trọng trong việc tổ chức như:
- Tiêu chuẩn cần phải có cho một khoá tu
- Cách chọn lựa địa điểm
- Tìm người hướng dẫn
- Lập chương trình cho khoá tu
- Chương trình cho các em thiếu nhi
- Nội quy
- Sự thực tập
- Phương pháp ngồi Thiền, đi Thiền hành
- Phương thức đọc kinh, tụng giới
- Cách thảo luận, trao đổi kinh nghiệm
- Tổ chức buổi Thiền trà
- Nhạc Thiền ca
- Sinh hoạt văn nghệ
- .....
Ðây là một quyển sách rất cần thiết cho tất cả mọi người, từ các anh chị Huynh Trưởng trong Gia Ðình Phật Tử, các anh chị Trưởng nhóm tổ chức cho đến những Phật tử, Thiền sinh tham dự khoá tu. Mọi người trong chúng ta ai cũng cần phải hiểu rỏ. Ðược như vậy, chúng ta mới có thể dễ dàng đạt được nhiều kết quả tốt trong những khoá tu.