Chánh Niệm, Thực Tập Thiền Quán 

Nguyễn Duy Nhiên

 

Sinh Thức xin giới thiệu đến quý vị quyển sách mới của anh Nguyễn duy Nhiên.  Ðây là một dịch phẩm từ quyển "Mindfulness in Plain English" của thiền sư Gunaratana.  Ðây là lời giới thiệu của ông về quyển sách này,   "Mục đích của quyển sách này là trình bày phương pháp thực hành thiền quán vipassana. Tôi lặp lại, phương pháp thực hành. Ðây là một kim chỉ nam thiền tập, là những lời hướng dẫn chi tiết, từng bước từng bước một cho phương pháp thiền quán (insight meditation).Tôi thấy chúng ta đã có khá nhiều những quyển sách bàn về các khía cạnh triết lý và lý thuyết của thiền tập Phật giáo. Có nhiều quyển rất hay. Nhưng đây là một quyển sách viết về thực hành. Tôi viết quyển sách này cho những người muốn thực tập thiền quán, và nhất là cho những ai muốn bắt đầu ngay bây giờ. Ý định của tôi là muốn trao cho bạn những dữ kiện căn bản cần thiết, để giúp bạn có thể bắt đầu cho suôn sẻ. Ðây là những quy luật nền tảng và căn bản mà tôi muốn chia xẻ với bạn. Hiểu rõ được những gì tôi trình bày trong quyển sách này, sẽ giúp bạn tiến được những bước thật xa trên con đường thiền tập."

Sinh Thức xin được giới thiệu đến các bạn một quyển sách chỉ dẫn phương pháp thực tập chánh niệm và thiền quán vipassana rất cụ thể và dễ hiểu.
.

Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 286 trang Số: BK13 Giá: $15.00