Hạnh Phúc và Con Ðường Tu Học 

Nguyễn Duy Nhiên

 Trong quyển Hạnh Phúc và Con Ðường Tu Học, anh Nguyễn Duy Nhiên chia xẻ những kinh nghiệm, những đóng góp, và cảm nghĩ của mình về con đường tu học. Trong quyển sách này, anh ghi chép lại những hạnh phúc mà chúng ta tiếp xúc được trên con đường tu học, cũng như những khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải. Những vấn đề anh chia xẻ rất thực tiễn, từ những việc rất cụ thể như là sự nghiệp, công việc làm ăn, lòng ham muốn... cho đến những thực tập về chánh niệm, sống trong hiện tại, an lạc và giải thoát. Những chia xẻ và cảm nghĩ của anh được gói ghém qua hình thức của một lá thư gởi cho một tu sĩ thân quen.

Ðây là một quyển sách nhỏ, dễ đọc và rất thú vị. Anh viết "Con đường tu học là một con đường hạnh phúc...", chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn quyển sách mới này của anh Nguyễn Duy Nhiên viết về một con đường hạnh phúc.
.

Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 90 trang Số: BK12 Giá: $7.00