Giọt Nắng Trong
Thơ: Khóa Tu, Chia Xẻ, Mùa Gặt Hái
Chiếc Thuyền Không
Trước Khi Về Khóa Tu
Thơ
15 Lời Nguyện của Người Phật Tử
- Buddhist Guide to Happiness
Nguyễn Duy Nhiên
Diệu Bạch
Tâm Minh Cần
Minh Nguyên
Sư cô Thanh Hương, Minh Viên
Thích Tịnh Từ - Hằng Tâm dịch