Ðóa Tường vi vẫn nở
Hơi Thở và Nụ Cười
Tâm Nhìn
Một Buổi Thiền Hành
Khóa Tu Học Thiền Quán
Nguyễn Duy Nhiên 
Thích Tịnh Từ 
Minh Chiếu
Minh Nguyên 
Hạnh Dung