Trung tm tọa lạc tại vng Wardensville, tiểu bang West Virginia.  Cch vng Herndon, Virginia khoảng 97 dậm hay 1 giờ 40 pht li xe.  Đường đi dể dng ton trn đường xa lộ rộng rải, cảnh vng qu đẹp.

Xin lưu v đy l vng rừng ni nn điện thoại cầm tay sẽ khng c sống
(no cell phone signal)

1735 Sauerkraut road, Wardensville, West Virginia 26851
(304) 897-6056

Từ vng Fairfax, Virginia

  • Từ khoảng đường VA-28 lấy I-66 West đi về hướng Front Royal khoảng 54 dậm

  • Lấy exit 1A bn tay tri vo I-81 South đi về hướng Roanoke khoảng 3.8 dậm

  • Lấy exit 296 vo route 55.  Quẹo phải ln đường 55 West đi về hướng Wardensville, West Virginia khoảng 19.5 dậm

  • Tại bảng STOP trn đường 55, quẹo tri v tiếp tục đi trn đường 55 West qua thnh phố Wardensville khoảng 4.5 dậm

  • Sau khi qua cy cầu sắc mu xanh th đi chậm lại, khi thấy bảng ngả ba mu vng bn phải đường th chuẩn bị quẹo phải

  • Quẹo phải vo đường Sauerkraut road

  • Tiếp tục đi trn đường Sauerkraut road, đường sẽ cong v rẻ ra hai bn, xin giữ bn tri đi khoảng 1.7 dậm

  • Trung tm sẽ nằm bn tay tri trn đường Sauerkraut c cổng sắc mu đỏ bn ngoi c tảng đ lớn.  Đối diện bn kia đường l thng thư mu trắng của trung tm số 1735.

  • Ly xe chậm vo trung tm v đậu vo những chổ đậu xe c dựng bảng hai bn đường

Chọn Vo Đy Để Xem Bản Đồ Trung Tm Sinh Thức

1