Cập nhật:
23 tháng 10 năm 2019

Thông Tin Sinh Hoạt

Khi mua sắm trên mạng với Amazon, kính xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây AmazonSmile.com  Xin cám ơn quý thân hữu.

Video Những Niềm Vui Tu Học tại Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức (47MB)


22-24 tháng 11 ~ Khóa Thiền Cuối Năm
"Sống Hạnh Phúc với Trái Tim Rộng Mở"

 

Nếu quý bạn muốn nhận được tin tức về những chương trình tu học và sinh hoạt của Sinh Thức
thì xin gửi e-mail về địa chỉ information@sinhthuc.org để được cộng vào danh sách thông báo.

Hướng dẫn đường đi       Bản Đồ Trung Tâm

Địa Chỉ Bưu Điện:  P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172
Điện Thọai Văn Phòng:
(703) 787-3377 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng ngày thứ hai đến ngày thứ sáu
Điện Thư:
information@sinhthuc.org
Trung Tâm Sinh Thức:  1735 Sauerkraut road, Wardensville, WV 26851
Điện Thoại Trung Tâm:  (304) 897-6056