Với chủ trương tạo một môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thực tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và tổ chức trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng sẽ được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình tu học miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc điều hành và duy trì trung tâm, bớt đi những quan tâm về tài chánh và có thể dành nhiều thời giờ và năng lượng hơn cho việc tổ chức và điều hành các chương trình tu học chia sẻ Phật Pháp đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần ngày nay.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý vị có thể giúp đỡ tài chánh bằng cách gửi chi phiếu hay đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit card) on-line bằng cách chọn vào hình kế bên.  

  Và khi mua sắm trên mạng với Amazon, kính xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây   Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.
Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý vị tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và gởi cùng với chi phiếu (xin ghi Sinh Thức) về địa chỉ Sinh Thức P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172.  Sau khi nhận được phiếu ghi danh và chi phiếu, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữNgày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Năm 2020 - Tháng Giêng
4 tháng 1 Ngày Quán Niệm đầu năm "Sống Tùy Duyên, Thuận Pháp" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Hai
15-16 tháng 2 Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Đông "Wellbeing or Difficulty in each Moment of Life" từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 3:30 giờ trưa Chủ Nhật.  Lệ phí cho một người:  $200 (dormitory), $250 (double occupancy), $300 (single occupancy).
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
28 tháng 2 -
1 tháng 3
Khóa Thiền Mùa Đông "Hạnh Phúc hay Khó Khăn trong Từng Giây Phút" từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ trưa ngày Chủ Nhật.  
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Ba
14 tháng 3 Ngày Quán Niệm hàng tháng  Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
28 tháng 3 Ngày Chấp Tác Mùa Đông Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Tư
4-5 tháng 4 Khóa Thiền Anh Ngữ Mùa Xuân từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 3:30 giờ trưa Chủ Nhật.
Lệ phí cho một người:  $200 (dormitory), $250 (double occupancy), $300 (single occupancy), $150 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
11 tháng 4Ngày Quán Niệm hàng tháng  Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Năm
1-3 tháng 5Khóa Thiền Mùa Xuân từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ trưa ngày Chủ Nhật. 
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh ThứcTăng Thân Sinh Thức
30 tháng 5 Ngày Chấp Tác mùa Xuân Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Sáu
13 tháng 6 Ngày Quán Niệm và Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Trung Tâm Sinh Thức từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Bảy
11 tháng 7 Ngày Quán Niệm hàng tháng Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
25 tháng 7 Ngày Chấp Tác mùa Hè Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Tám
6-9 tháng 8 Khóa Thiền và Trại Hè cho toàn thể gia đình từ 7 giờ chiều ngày thứ Năm đến 3 giờ trưa ngày Chủ Nhật. 
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Chín
12 tháng 9 Ngày Quán Niệm hàng tháng Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
26 tháng 9 Ngày Chấp Tác mùa Thu Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Mười
9-11 tháng 10 Khóa Thiền Mùa Thu từ 7 giờ chiều ngày thứ Sáu đến 3:30 giờ trưa ngày Chủ Nhật. 
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
24-25 tháng 10 Khóa Thiền Anh Ngữ từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 3 giờ trưa Chủ Nhật.
Lệ phí cho một người:  $200 (dormitory), $250 (double occupancy), $300 (single occupancy), $150 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2020 - Tháng Mười Một
7 tháng 11 Ngày Quán Niệm hàng tháng  Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2020 - Tháng Mười Hai
12 tháng 12 Ngày Quán Niệm Cuối Năm  Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức