Với chủ trương tạo một môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thực tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và tổ chức trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng sẽ được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình tu học miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc điều hành và duy trì trung tâm, bớt đi những quan tâm về tài chánh và có thể dành nhiều thời giờ và năng lượng hơn cho việc tổ chức và điều hành các chương trình tu học chia sẻ Phật Pháp đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần ngày nay.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý vị có thể giúp đỡ tài chánh bằng cách gửi chi phiếu hay đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit card) on-line bằng cách chọn vào hình kế bên.  

  Và khi mua sắm trên mạng với Amazon, kính xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây   Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.
Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý vị tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và gởi cùng với chi phiếu (xin ghi Sinh Thức) về địa chỉ Sinh Thức P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172.  Sau khi nhận được phiếu ghi danh và chi phiếu, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữ


Ngày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Năm 2019 - Tháng Giêng
18-20 tháng 1 Khóa Thiền đầu Năm 2019 "Nuôi Dưỡng Hạnh Phúc với từng Hơi Thở" từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3:30 giờ trưa ngày chủ nhật.  
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
26-27 tháng 1 Khóa Thiền Anh Ngữ đầu năm 2019 "Cultivate Happiness with each Breath" từ 9 giờ sáng thứ bảy đến 3:30 giờ trưa chủ nhật.  Lệ phí cho một người:  $190 (dormitory), $240 (double occupancy), $290 (single occupancy).
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2019 - Tháng Hai
2 tháng 2 Ngày Quán Niệm Tết Kỷ Hợi  “Mặt Trời Tỉnh Thức” Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Ba
16 tháng 3 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Làm Mới Sự Tu Học" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
23 tháng 3 Ngày Chấp Tác mùa Đông Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Tư
12-14 tháng 4 Khóa Thiền Mùa Xuân "Đối Cảnh Vô Tâm" từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật. 
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
20-21 tháng 4 Khóa Thiền Anh Ngữ "Well-being in the Here & Now" từ 10 giờ sáng thứ bảy đến 3:30 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $190 (dormitory), $240 (double occupancy), $290 (single occupancy), $130 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2019 - Tháng Năm
11 tháng 5 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Tiến Trình Chánh Niệm Tỉnh Giác" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
18 tháng 5 Ngày Chấp Tác mùa Xuân Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Sáu
15 tháng 6 Ngày Quán Niệm và Kỷ Niệm 14 Năm Thành Lập Trung Tâm Sinh Thức "Nuôi Dưỡng Hạnh Phúc với Từng Hơi Thở" từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Bảy
13 tháng 7 Ngày Quán Niệm hàng tháng Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
27 tháng 7 Ngày Chấp Tác mùa Hè Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Tám
1-4 tháng 8 Khóa Thiền và Trại Hè cho toàn thể gia đình "Thương Yêu trong Tỉnh Thức" từ 7 giờ chiều ngày thứ năm đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật. 
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
17-18 tháng 8 Khóa Thiền Anh Ngữ "Start Living Well Right Where You Are" từ 10 giờ sáng thứ bảy đến 3:30 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $190 (dormitory), $240 (double occupancy), $290 (single occupancy), $130 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2019 - Tháng Chín
21 tháng 9 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Nhậm Pháp Hành" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
28 tháng 9 Ngày Chấp Tác mùa Thu Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Mười
5-6 tháng 10 Khóa Thiền Anh Ngữ "Living Fully with this Wild and Precious Life" từ 9 giờ sáng thứ bảy đến 3 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $200 (dormitory), $250 (double occupancy), $300 (single occupancy), $150 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2019 - Tháng Mười Một
22-24 tháng 11 Khóa Thiền Cuối Năm "Sống Hạnh Phúc với Trái Tim Rộng Mở" từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật. 
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2019 - Tháng Mười Hai
14 tháng 12 Ngày Quán Niệm Cuối Năm  Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức