Với chủ trương tạo một môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thực tập và tham dự; tất cả những chương trình Việt ngữ đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng điều hành đều làm việc và tổ chức trong tinh thần thiện nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng sẽ được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình tu học miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc điều hành và duy trì trung tâm, bớt đi những quan tâm về tài chánh và có thể dành nhiều thời giờ và năng lượng hơn cho việc tổ chức và điều hành các chương trình tu học chia sẻ Phật Pháp đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần ngày nay.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý vị có thể giúp đỡ tài chánh bằng cách gửi chi phiếu hay đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit card) on-line bằng cách chọn vào hình kế bên.  

  Và khi mua sắm trên mạng với Amazon, kính xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây   Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.
Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý vị tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và gởi cùng với chi phiếu (xin ghi Sinh Thức) về địa chỉ Sinh Thức P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172.  Sau khi nhận được phiếu ghi danh và chi phiếu, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữNgày

Chương Trình Địa Điểm Hướng Dẫn
Năm 2018 - Tháng Giêng
12-14 tháng 1 Khóa Thiền đầu Năm 2018 "Tháo Gỡ những Trói Buộc trong Đời Sống" từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật.  Miễn phí cho các thân hữu.
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
20-21 tháng 1 Khóa Thiền Anh Ngữ đầu năm 2018 "Be Free and Be Well, Untangling the Web of Life" từ 9 giờ sáng thứ bảy đến 3 giờ trưa chủ nhật.  Lệ phí cho một người:  $180 (dormitory), $230 (double occupancy), $280 (single occupancy), $120 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2018 - Tháng Hai
10 tháng 2 Ngày Quán Niệm Tết Mậu Tuất "Ánh Sáng Tuệ Giác" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Ba
10 tháng 3 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Từ Nhận Thức Tục Đế đến Trực Nhận Chân Đế" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
24 tháng 3 Ngày Chấp Tác mùa Đông Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Tư
6-8 tháng 4 Khóa Thiền Mùa Xuân "Sống Bình Yên và Thương Yêu với những Khó Khăn trong Đời Sống" từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật.  Miễn phí cho các thân hữu.
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
14-15 tháng 4 Khóa Thiền Anh Ngữ "Embrace the Challenges of Life with Peace and Compassion" từ 10 giờ sáng thứ bảy đến 3:30 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $180 (dormitory), $230 (double occupancy), $280 (single occupancy), $120 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2018 - Tháng Năm
19 tháng 5 Ngày Chấp Tác mùa Xuân Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Sáu
16 tháng 6 Ngày Quán Niệm và Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập Trung Tâm Sinh Thức “Hãy Sống trọn vẹn trong từng giây phút” từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Bảy
14 tháng 7 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Ngã và Vô Ngã trong Đạo Phật" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
21 tháng 7 Ngày Chấp Tác mùa Hè Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
 28 tháng 7Ngày Thiền Tập Anh Ngữ "Be Well Right Where You Are" từ 9:30 giờ sáng đến 4 giờ trưa.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Oakton Library
Fairfax, VA
Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2018 - Tháng Tám
2-5 tháng 8 Khóa Thiền và Trại Hè cho toàn thể gia đình "Hạnh Phúc ngay trong hoàn cảnh Sống" từ 7 giờ chiều ngày thứ năm đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật.  Khóa thiền miễn phí cho các thân hữu.  
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Chín
8 tháng 9 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Hãy Tặng Cho Mình Món Quà Quý Nhất" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
29 tháng 9 Ngày Chấp Tác mùa Thu Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Mười
13-14 tháng 10 Khóa Thiền Anh Ngữ "Your Life is Your Path to Well-being" từ 9 giờ sáng thứ bảy đến 3 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $180 (dormitory), $230 (double occupancy), $280 (single occupancy), $120 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
19-21 tháng 10 Khóa Thiền Mùa Thu "Đời Sống Chính là Con Đường Tỉnh Thức"Khóa Thiền miễn phí cho các thân hữu.
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Mười Một
17 tháng 11 Ngày Quán Niệm Hàng Tháng "Năng Lượng Tuệ Giác" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2018 - Tháng Mười Hai
8 tháng 12 Ngày Quán Niệm Cuối Năm Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức