Với chủ trương tạo một môi trường thuận lợi cho mọi người có cơ hội tu học, thực tập và tham dự; tất cả những chương trình tiếng Việt đều là miễn phí. Tất cả những vị giáo thọ hướng dẫn các khóa tu học và những anh chị trong chúng đều làm việc và tổ chức trong tinh thần tự nguyện.  

Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức rất hy vọng sẽ được sự hổ trợ tài chánh của quý thân hữu để có thể tiếp tục các chương trình tu học miễn phí cho toàn thể gia đình.  Mỗi đóng góp của quý thân hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất lớn cho Sinh Thức.  Nhờ vậy mà Sinh Thức có thể chi phí cho những cần thiết tối thiểu trong việc điều hành và duy trì trung tâm, bớt đi những quan tâm về tài chánh và có thể dành nhiều thời giờ và năng lượng hơn cho việc tổ chức và điều hành các chương trình tu học chia sẻ Phật Pháp đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội vốn có nhiều căng thẳng tinh thần ngày nay.

Sinh Thức là một hội bất vụ lợi (501 c 3 Non-profit Organization).  Mọi đóng góp tài chánh đều sẽ được trừ thuế theo luật định.  Quý vị có thể giúp đỡ tài chánh bằng cách gửi chi phiếu hay đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit card) on-line bằng cách chọn vào hình kế bên.  

  Và khi mua sắm trên mạng với Amazon, kính xin quý thân hữu hổ trợ Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức và dùng link dưới đây   Xin chân thành cám ơn quý thân hữu.
Ðể ghi danh cho những khoá thiền tập, yêu cầu quý vị tải về Phiếu Ghi Danh dưới đây, điền vào và gởi cùng với chi phiếu (xin ghi Sinh Thức) về địa chỉ Sinh Thức P.O. Box 1223, Herndon, Virginia 20172.  Sau khi nhận được phiếu ghi danh và chi phiếu, ban tổ chức sẽ gởi đến quý vị bản đồ chỉ dẫn, danh sách đồ dùng cần mang theo cũng như chi tiết về chương trình của khoá tu.

Mọi chi tiết, xin liên lạc về điện thư information@sinhthuc.org hay gọi điện thọai số (703) 787-3377

Tải Về Phiếu Ghi Danh Cho Những Khoá Thiền Quán
(Download Retreat Registration Form)
Dạng Microsoft Word (.doc)                 Dạng Acrobat (.pdf)

 

 

  Chương trình Việt ngữ

    Chương trình Anh ngữ
    Chương trình Việt và Anh ngữ

Ngày

Chương TrìnhĐịa ĐiểmHướng Dẫn
Năm 2017 - Tháng Giêng
21 tháng 1 Ngày Quán Niệm Tết  Đinh Dậu "Thức Giữa Trần Say Thấy Cội Nguồn" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Hai
4 tháng 2Lớp Thiền Quán An Cư mùa Đông 1Herndon, VATăng Thân Sinh Thức
11 tháng 2 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Nuôi Dưỡng Chánh Kiến" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
18 tháng 2Ngày Thiền Tập Anh Ngữ "Cultivating Compassion and Well-being" từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa tại Thư Viện Oakton vùng Fairfax, VA.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Oakton, VAGiáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2017 - Tháng Ba
4 tháng 3Lớp Thiền Quán An Cư mùa Đông 2Herndon, VATăng Thân Sinh Thức
11 tháng 3 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Thái Độ Rộng Mở và Nhiệt Tâm Hứng Thú" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
15 tháng 3Buổi Thiền Tập Anh Ngữ tại Reston Regional Library, Conference room từ 7 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Liên lạc chi tiết:
luu_nguyen@sinhthuc.org (703) 787-3377
Reston, VATăng Thân Sinh Thức
25 tháng 3 Ngày Chấp Tác mùa Đông Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Tư
14-16 tháng 4 Khóa Thiền Mùa Xuân "Đạo Phật thực tiển và ứng dụng trong đời sống" từ 7 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật.  Miễn phí cho các thân hữu.
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
22-23 tháng 4 Khóa Thiền Anh Ngữ "Surfing the waves of life, Practical and Wholesome ways of Living" từ 9 giờ sáng thứ bảy đến 3 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $170 (dormitory), $220 (double occupancy), $270 (single occupancy), $100 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2017 - Tháng Năm
6 tháng 5Lớp Thiền Quán 3Herndon, VATăng Thân Sinh Thức
13 tháng 5 Ngày Quán Niệm lễ Phật đản "Thời Giờ" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
20 tháng 5 Ngày Chấp Tác mùa Xuân Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Sáu
10 tháng 6 Ngày Quán Niệm và Kỷ Niệm 12 Năm Thành Lập Trung Tâm Sinh Thức "Cùng Nhau Tỉnh Thức" từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Bảy
1 tháng 7 Ngày Quán Niệm hàng tháng "Có cần giải đáp cụ thể cho mỗi vấn đề hay không?" Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
29 tháng 7 Ngày Chấp Tác mùa Hè Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Tám
3 đến 6 tháng 8 Khóa Thiền và Trại Hè "Phát triển tình thương theo hạnh đức Bồ Tát Quan Thế Âm" cho toàn thể gia đình từ 7 giờ chiều ngày thứ năm đến 3 giờ trưa ngày chủ nhật.  Khóa thiền miễn phí cho các thân hữu.  
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
 26 tháng 8 Ngày Thiền Tập Anh Ngữ "Live Well with each moment as it is your last" từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa.
Liên lạc chi tiết:  information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Fairfax, VA Giáo Thọ Quảng Minh Đức
Năm 2017 - Tháng Chín
16 tháng 9 Ngày Quán Niệm hàng tháng Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
23 tháng 9 Ngày Chấp Tác mùa Thu Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Mười
7-8 tháng 10 Khóa Thiền Anh Ngữ "The Path of Heartfulness, Cultivating both Heart and Mind" từ 9 giờ sáng thứ bảy đến 3 giờ trưa chủ nhật.
Lệ phí cho một người:  $170 (dormitory), $220 (double occupancy), $270 (single occupancy), $100 (camping)
Liên lạc chi tiết: information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Giáo Thọ Quảng Minh Đức
20-22 tháng 10 Khóa Thiền Mùa Thu "Nuôi dưỡng Tình Thương và Tuệ giác trong từng giây phút"Miễn phí cho các thân hữu.
Liên lạc chi tiết:
information@sinhthuc.org (703) 787-3377
Trung Tâm Sinh Thức Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Mười Một
18 tháng 11 Ngày Quán Niệm Hàng Tháng Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức
Năm 2017 - Tháng Mười Hai
16 tháng 12 Ngày Quán Niệm Cuối Năm Trung Tâm Thiện Đức
Fairfax, VA
Tăng Thân Sinh Thức