Ðến tu viện em tập làm tri khách
Hướng dẫn mọi người thăm khắp các nơi
Lúc cần em thông dịch "hai con nai"
Làm đại chúng cười vui giải trí
Em tưới vườn hồng chăm lo lan quý
Ăn cơm rau em vẫn thấy no lòng
Mặc áo nâu em rất giống Sư Ông
Vài năm nữa em sẽ làm chú điệu
Lau quét thiền đường tụng kinh gõ mõ
Sáng hô canh chiều cúng mông sơn
Cuộc đời em sáng đẹp vô cùng
Ðền ơn cha mẹ nối dòng Phật Tiên.

Tặng cháu Quảng Minh Nghĩa
Sư Cô Thanh Hương - Tu Viện Kim Sơn


Ru con ngủ giấc chập chờn
Ðêm thơm mùi sữa, ấm nồng da non
Cảm ơn con trẻ vuông tròn
Trăm năm duyên ý tạ ơn chốn nầy
Ta bà một cõi sum vầy
Cùng cười cùng thở, đủ đầy ơn nhau
Nguyên ý bất nhị khởi đầu
Cõi nguồn tịnh lạc, miệng cười Nguyên An

Minh Viên

Mục Lục