Trăng tìm tôi
Tôi tìm trăng
Giữa trời đêm đầy sao sáng
Côn trùng rả rích
Ðâu đây vọng tiếng trẻ thơ vui đùa
Gió thổi mạnh
Với tay giữ lấy trang kinh cũ
Tôi nhìn trăng
Trăng nhìn tôi
Mỉm cười

Quảng Minh Nguyên

Mục Lục