Cỏ non một thảm xanh rờn 
Ta nằm êm ả nhìn trời bao la 
Màu xanh trong vắt ngân hà 
Không vương một ánh mây mù phủ che 
Lời kinh tiếng hát thoảng nghe 
Tiếng chuông tỉnh thức đưa ta trở về 
Nhịp nhàng hơi thở vào ra 
Thân tâm một mối trở về trong ta 
Thoảng như trong một sát na 
Tâm mình cũng sáng tựa trời trên cao

Diệu Bạch

 


 
 

 

Ðường mòn xin mời bạn 
Cùng nối bước bên nhau 
An nhiên và tự tại 
Thênh thang với đất trời 
Mặt đất như nhắn gởi 
Ðể dấu nơi đây 
Gót chân tôi và bạn 
Vững chãi và khoan thai 
Nhịp nhàng ta hít thở 
Chánh niệm nâng tròn đầy 
Ta đi mà không tới 
Tâm tư rạng sáng ngời

Diệu Bạch

Mục Lục