Ngày nào đó, con sẽ về tu viện 
Tu gieo duyên, ba tháng thật tuyệt vời, 
Con học tập thiền hành, chánh niệm, 
Hai buổi công phu chẳng dám dể duôi, 
Giờ chấp tác mồi hôi đẫm áo, 
Con quét hoài lá vẫn cứ rơi, 
Bửa củi, nấu cơm, tập thở, tập cười, 
Tập hô chuông sớm, tập mời trà thơm, 
Thanh cao lắng tận đáy hồn, 
Thiền môn mở cửa, chơn nhơn mỉm cười.
 

Thanh Hương, Tu Viện Kim Sơn

Thân tặng ba cháu Minh Nghĩa, Diệu Phương, Diệu Thư của anh chị Minh Ðức và Diệu An.

 

Mục Lục