Tâm linh từ giọt sáng, 
huyết thống suối một nguồn 
thương hái chùm mê vọng 
tắm nụ tình ban sơ. 
Cám ơn đời trãi rộng 
không cách mảnh hình hài 
thành từng xâu mộng ảo 
thành từng phiến mỏi mòn. 
Cám ơn người tỉnh thức 
ngang qua miền trần giới 
lật từng trang mầu nhiệm 
nhặt từng lá vàng rơi.
Từng thiên thu vàng ký 
ôm trái đắng vào lòng 
nụ hôn soi diện mục 
em gọi đúng tên anh.
Cám ơn đời hiện hữu 
bên nẽo về không môn 
nắng thưa qua hành dậu 
mưa phùn xanh cỏ non. 
Cám ơn người, cám ơn đời
cho ta cơ hội nói lời tri ân.
Cám ơn vô lượng trầm luân 
cho con xin được mùa xuân hoa cười.
Cám ơn một kiếp làm người,
hóa thân đi khắp con đường quê hương.
Cám ơn giọt nắng chiều vương,
Cho con bướm lượn bên vườn rêu cao.

Cám ơn nỗi khổ ta bà, 
cho Phật hiện xuống thiết tha với đời.

Sơn Cư

Mục Lục