Mõ ngừng chuông cũng im lìm
Với tay khều nhẹ nhánh thông vướng cành
Nhánh thông về lại đất lành
Cuối chào nhẹ bước, đường về thênh thang
Trời xanh mây trắng đôi hàng
Cuối dâng Tam Bảo đáp đền ân sâu
Tình thầy nghĩa bạn dài lâu
Nụ cười dâng kính, mong thầy nhận cho

 

 

 


Thênh thang chân đất trên đường
Thong dong ta bước, không vương bụi trần.
Lòng ta chẳng chút bâng khuâng
Như dòng suối chảy, trong ngần trơn tru.

Từ ngày rời chốn ao tù
Theo chân Người thấy cõi hư cuộc đờI
Hôm nay đã chín thu rồi
Càng đi càng thấy đất trờI thênh thang.

Xét lòng chẳng chút buộc ràng
Cõi đời tục lụy có màng làm chi
Nguyện lòng theo đấng Từ Bi

Mai này mãn kiếp ta bà
Làm thân người được, thật là quý thay!
Có người không biết, không hay
Tôi xin nhắc để cố lay lòng người
.

Mục Lục