bai8_hdr.gif (12684 bytes)

Nắng ban mai
Len giữa hai cội thông già
Chan hòa trên thềm cửa ngôi nhà xưa
Ngày mới biết suy tư
Gió hiu hiu
Chim trời duỗi cánh
Cõi lòng mở rộng, hơi ấm ly cà phê
Ðón ngày mới đang lên
Trong tĩnh lặng
Triền miên bao tư tưởng
Chợt nhớ lời bạn hiền hôm nào
Như trăng rằm giữa đêm tối mênh mông
Dẫu biết nhìn
Bạn ơi hãy dừng lại
Cả cuộc đời một chữ định mà thôi

Minh Nguyên

Mục Lục