Xin cho con bình an trong cuộc sống 
Xin cho con nở mãi nụ cười vui 
Xin cho con từng bước chân vững chãi 
Xin cho con mở rộng mãi vòng tay 
Xin cho con sống trọn giây phút này 
Xin cho con mỉm cười trước đổi thay 
Xinc cho con trí tuệ soi đêm dài 
Xin cho con tình thương đón ngày lên

Minh Nguyên
 


Mục Lục