Trời Kim Sơn bây giờ vẫn vậy 
Vẫn những ngày mây trắng bay bay 
Trời vào Thu đã mấy mươi ngày 
Nên lá vàng rơi đầy đường đất 

Có những ngày mưa thu lất phất 
Không ướt đường ẩm đất chút thôi 
Ðường thiền hành vẫn đẹp như hồi 
Người đã ở bên này tu học 

Rừng Kim Sơn những ngày nắng mọc 
Giọt sương khuya, ánh ngọc long lanh 
Chim hót ca đón ánh nắng lành 
Từ phương Ðông mong manh chợt đến. 

Ta là những con thuyền cặp bến 
Bến Kim Sơn, kẻ đến người đi 
Thuyền đến, đi, mang được những gì? 
Làm hành trang ngày về quê cũ. 

Ta vẫn biết hành trang chưa đủ 
Lòng vẫn còn ham ngủ, mê ăn 
Nhưng nếu lòng cương quyết khăng khăng 
Sẽ có ngày trăng rằm mười sáu 

 
 

Tâm Lạc Ðạo
San Jose 11/97
Mục Lục