Tên: Thiền Thư Giãn và Thiền Ba Lạy
Sư cô Chân Không
Số Thư Mục: CD1 Bộ: 1 diã CD Giá: $8.00

Thiền Thư Giãn là một phương pháp buông thư có tác dụng làm thuyên giảm sự căng thẳng của tinh thần (stress reduction) cũng như giúp ta tiếp xúc với sự quý báu của thân thể và đời sống. Xả hội bận rộn ngày nay đã tạo nên nhiều tình trạng khó khăn về tinh thần cho chúng ta. Mỗi ngày hay mỗi tuần, chúng ta cần phải có những thời gian dành riêng cho việc nghĩ ngơi và tịnh dưỡng. Phương pháp Thiền Thư Giãn được sư cô Chân Không hướng dẫn nhằm vào mục đích trên.

Sự sống của con người thật là rộng lớn và sâu sắc. Nó không bị giới hạn trong thân thể nầy và không chỉ có trong đời sống hiện tại. Vì không hiểu được lẽ nầy nên chúng ta thường rất khổ đau trong đời sống, và sợ hải khi gần kề sự chết. Qua phương pháp Thiền Ba Lạy, sư cô Chân Không sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực tập một cách nhìn mới để thấy rõ sự bao la vô cùng tận của sự sống như là sự liên hệ chặt chẻ giữa Sóng và Nước.

Ðặc biệt âm thanh đã được thâu âm sống (stereo) vào dĩa CDROM qua hệ thống Digital Audio rất rõ.

Tên: Sự Linh Ứng của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương
Thích Tịnh Từ 
Số Thư Mục: AT57 Bộ: 2 cuốn 90 phút  Giá:  $10.00

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là tên của vị Phật trụ trì tại một thế giới về phương Ðông. Thế giới Ðông Phương của đức Phật Dược Sư là một thế giới có nhiều hạnh phúc và an lạc không kém gì thế giới Tây Phương của đức Phật A Di Ðà. Theo kinh ghi chép, đức Phật Thích Ca đã giới thiệu đến đức Phật Dược Sư như một vị thầy thuốc tài ba chuyên chửa những bệnh nan y, ngặt nghèo. Ngài có 12 lời nguyện lớn cứu giúp chúng sinh trong mọi thế giới khi gặp nạn và cầu nguyện đến ngài. 

Sự tích, những lời nguyện, cách lập đàn, đèn Dược Sư, và phương pháp cầu nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương đã được thầy Thích Tịnh Từ giảng giải thật rõ ràng qua hai bài Pháp thoại tại Tu Viện Kim Sơn và chùa Từ Quang. Rất nhiều những mẩu chuyện mầu nhiệm về sự linh ứng của đức Phật Dược Sư đã được thầy Tịnh Từ kể lại. Ðây là những câu chuyện kỳ diệu có thật đã xảy ra tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ.

Tên: Phương Pháp Chọn Lựa và Làm Vững Mạnh Môi Trường Tu Học
Thích Nhất Hạnh 
Số Thư Mục:  AT58 Bộ: 2 cuốn 90 phút Giá: $10.00

Trên con đường tu học, người Phật tử xuất gia hay tại gia cũng đều có một số việc quan trọng cần phải được suy nghiệm thật cẩn trọng. Ðó là việc chọn lựa, gia nhập một Tăng thân để tu tập và bổn phận làm cho Tăng thân đó trở nên vững mạnh, sáng đẹp. Ðây là hai vấn đề rất thực tế và quan trọng vì chúng sẽ có tầm ảnh hưởng lớn trên sự thành công trong việc tu tập của mỗi người trong chúng ta. Dựa trên truyền thống tu Tùng Lâm và bản kinh Ngưu Giác Sa La Lâm trong bộ trung A Hàm, thầy Nhất Hạnh đã giảng giải một cách sâu sắc những gì đức Phật đã chỉ dạy hàng đệ tử về phương pháp chọn lựa một Tăng thân lành mạnh để có thể nương tựa và tu học. Sau đó thầy cũng chỉ dạy thêm về cách bảo hộ và phát triển Tăng thân của mình cho ngày thêm sáng chói, đẹp đẻ.

Tên: Nghệ Thuật Chăm Sóc Người Thương
Thích Tịnh Từ 
Số Thư Mục: AT59 Bộ:  2 cuốn 90 phút Giá: $10.00

Nghệ Thuật chăm sóc người mình thương là một năng khiếu rất cần thiết trong đời sống hằng ngày. Năng khiếu nầy không tự nhiên mà có, mà cần phải được học hỏi và thực tập. Trong đời sống, có đôi khi chúng ta nói những lời không đẹp, làm những điều không hay, sau đó chúng ta cảm thấy hối hận và tự hứa sẽ không bao giờ lập lại. Tuy nhiên vì thói quen (tập khí), vì thiếu sự thực tập, chúng ta lại vô tình tái phạm và làm cho người mình thương đau buồn, khổ sở. Qua hai bài pháp thoại trong một khoá tu học, thầy Thích Tịnh Từ đã giảng dạy về những phương pháp mà chúng ta có thể học hỏi và thực tập để có thể chăm sóc, lo lắng cho người thương một cách hoàn hảo và hiệu quả. Thầy Tịnh Từ đã khéo léo lồng sự chỉ dạy của thầy trong những mẩu chuyện trích từ trong kinh điển (chuyện vua A Xà Thế), những mẩu chuyện có thật ngoài đời để người nghe có thể hiểu và thắm thía được sự khó khăn, phức tạp của vấn đề cũng như sự quan trọng, cần thiết của sự học hỏi và thực tập. 

THỂ THỨC GỞI MUA: 
Cước phí là $4.0 cho món hàng đầu tiên (trong nước Hoa Kỳ), cộng thêm $0.50 cho mỗi món sau. Xin cộng thêm 4.5% thếu nếu trong tiểu bang Virginia. Xin cho biết tên, số điện thoại, điạ chỉ gởi hàng, tên bộ băng, số Thư Mục, số lượng, và tổng cộng số tiền kèm theo. Chi phiếu xin ghi SINH THỨC và gởi về P.O. Box 1223, Herndon, VA 20172. Sau khi nhận được chi phiếu, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị trong vòng 1 tuần lễ.
Nếu cần thêm chi tiếc hoặc muốn nhận Thư Mục (Catalog) miễn phí, xin gọi số (703) 787-3377 hay điện thư tại địa chỉ sinhthuc@sinhthuc.org
Mục Lục