Vũng nước ven đường 
Phẳng lặng 
Ngiêng bóng tàng cây say ngủ 
Một chiếc lá rơi 
Xôn xao ý gợi 
Sự sống chuyển mình 
Vần thơ ghi nhận 
Ðể một mai 
Khi mặt trời hồng lên 
Nước an nhiên lưu chuyển 
Hiện hữu này 
Vẫn sống mãI nơi đây.  

Minh Nguyên

Mục Lục