Trang Thơ

Bài Ca Không Lời

Sáng nay dạo đón bình minh, 
Nụ cười hơi thở mặc tình mưa rơi. 
Muôn chim ríu rít đón mời, 
Bước chân tỉnh thức dòng đời mênh mông. 
Thở ra trút sạch cỏi lòng, 
Sạch nhơ còn mất, tâm không rạng ngời. 
Vui ca bài hát không lời, 
Tử sanh huyễn mộng, đất trời thênh thang.

Minh Nguyên

Chúc Người

Chúc người từng bước thảnh thơi, 
Ðạo vàng trước ngõ, tình sầu tự vơi. 
Chúc người hơi thở nụ cười, 
Ðạo mầu đưa lối hiểu thương phơi bày. 
Chúc người an trú hôm nay, 
Ðạo nhuần đất mẹ, yêu thương thường hằng. 
Chúc người thiền tịnh nhiệm mầu, 
Ðạo tâm sáng dậy, hiếu hòa đồng tu.

Minh Nguyên

Bước Thiền Hành

Ðường thiền hành, ta đi đếm bước. 
Thân nhẹ nhàng như lướt gió mây. 
Lối thiền hành ta đi mỗi ngày. 
Cây cỏ yên, ngủ trong gió mát. 

Bước thiền hành, ta đi tỉnh giác. 
Thân tâm nghe an lạc, tịnh như. 
Những bàn chân bước nhẹ từ từ. 
Lòng không vướng trần ai, hư cảnh. 

Tâm lạc Ðạo như Tâm sơn tịnh. 
Bước thiền hành, thức tỉnh thân tâm. 
Hãy cố đi những bước âm thầm 
Sẽ có ngày trăm sông về biển. 

Bước thiền hành ta đi không nguyện 
Cũng không cầu những chuyện đạo đời 
Ðể tâm không vướng bận nơi nơi 
Lòng sẽ thấy sáng ngời phúc lạc.

Huy Linh Huỳnh Thanh Xuân

Tiếng chuông Chùa

Lắng lòng nghe chuông Kim Sơn Tự 
Ðưa ta từ lữ thứ muôn phương. 
Trở về đây, tỉnh giấc vô thường. 
Cho tâm được thanh bình an lạc. 

Lắng lòng nghe, tiếng chuông rời rạc, 
Ngân nga như nói pháp đêm trăng. 
Núi rừng yên, lặng dưới ánh hằng, 
Như trong cõi, sơn băng tịch mịch. 

Lắng lòng nghe, chuông trong cô tịch 
Như vang lên bài hịch nhất tâm. 
Vọng về từ một cõi xa xăm. 
Ta, năm tháng, lạc lầm tục lụy. 

Lắng lòng nghe, mắt ta rơi lụy. 
Vui mừng vì đã được giác tâm. 
Bao lâu nay, trong cõi sai lầm, 
Mang đầy ấp một tâm vọng tưởng.

Huy Linh Huỳnh Thanh Xuân

Mục Lục