Ðức Lục Tổ Ở Ẩn Nơi Ðám Thợ Săn

Lúc Lục Tổ Huệ Năng ở chùa Ðông Sơn tại Hoàng Mai thì ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn. Ðức Ngũ Tổ dạy Ngài phải mau mau trở về Quảng Ðông mà giấu mình, làm kẻ ẩn sĩ, không tranh giành với đời, đừng để lộ tông tích, cũng đừng mưu cầu danh vọng. Vì nhân duyên đó nên Lục tổ mới trốn đi; song không phải Ngũ Tổ dạy Ngài trốn tránh nơi sơn động đừng cho ai thấy. Ðó là điểm mà mình cần phải phân biệt cho rõ ràng. 

Ðức Lục Tổ trốn ở chỗ nào? Ngài gặp chỗ nào thì ở chỗ đó, lẩn trốn trong đám thợ săn và ở chung với họ hơn mười lăm năm. Ngài che giấu tông tích để tu hành và hòa đồng với thế tục mà dụng công tu Ðạo. Không ai đoán nổi được ngài chính là kẻ đắc Pháp. Bấy giờ Ðức Lục Tổ còn chưa xuất gia, Ngài chỉ là một vị cư sĩ.

Chúng ta là người tu Ðạo, bất luận gặp trường hợp nào mình cũng phải "thao quang hối tích," nghĩa là che đậy công phu tu hành của mình, không nên để lộ liễu chân tướng. Như vậy thì mới có thể tu hành được. Ngược lại thì rất khó mà tu hành. 

Các vị không thể đi đến chỗ nào cũng tự quảng cáo là mình có công phu như thế nọ thế kia, là mình đã tham Thiền bao nhiêu năm như vậy như kia. Chạy hết chỗ này qua chỗ khác rêu rao về sự tu hành của mình thì không phải là hành vi của người tu Ðạo!  

Các vị phải hết sức chân thật mà tu hành, không được tự quảng cáo cho mình, muốn người kia phải ngẩng đầu ngước lên nhìn mình kính nể; bởi vì đó là điều hết sức sai lầm, làm mất hết tư cách của người tu Ðạo! Tục ngữ có câu:
 

Hữu xạ tự nhiên hương 
Hà nhu đại phong dương? 

 

Nghĩa là:
 


Có xạ hương thì tự nhiên có mùi thơm, 
Cần gì đợi có gió lớn mới thơm? 

 

Hoà Thượng Tuyên Hóa

Mục Lục