Ðời sống này có những yếu tố nhiệm mầu. Nó giàu có và phong phú hơn là ta nghĩ. Nhưng đâu đó trong hành trình của cuộc sống, ta đã đánh mất đi chúng. Khi ta bị vướng mắc trong những bận rộn và nặng nhọc của công việc hằng ngày, đời sống có thể trở nên vô vị, nhàm chán và một chiều.

Chúng ta có khả năng thoát ra khỏi sự vướng bận ấy và tiếp xúc lại được với sự tươi mới và nhiệm mầu của cuộc sống. Những yếu tố mầu nhiệm ấy, chúng bình thường và gần gủi với ta hơn là ta nghĩ. Một thiền sư của thế kỷ này có viết, "Nếu ta biết mở mắt ra , mở trí ra, mở tâm mình ra, ta sẽ nhận thấy rằng thế giới này đây là một cõi rất kỳ diệu. Nó kỳ diệu không phải vì có thể làm hoa mắt ta hoặc có phép lạ biến hoá, nhưng là vì thế giới này vô cùng sinh động và sáng tỏ."

Xin mời quý vị hãy lắng nghe những cuộn băng đã được thâu âm sống trong khoá tu học với chủ đề "Cách Tiếp Xúc với sự Mầu Nhiệm của cuộc Sống" để chúng ta cùng nhau tập tiếp xúc lại với những yếu tố mầu nhiệm của sự sống. Thầy Tịnh Từ sẽ chỉ dẫn cho chúng ta phương pháp tiếp xúc ấy qua những bài pháp thoại, pháp đàm, những buổi thiền trà, sinh hoạt thoải mái đầy đạo vị... Xin mời quý vị tạm rũ bỏ những bận rộn của cuộc sống hằng ngày, lắng nghe và thực tập để tiếp nhận lại sự sống của chính mình. 

Mục Lục